Welkom bij het Interkerkelijk Diaconaal Platform - Oldambt.

"De diaconale droom"

Samenwerken met zoveel mogelijk instellingen, ook wel platform genoemd, om de medemens in Oldambt te helpen. Samen sta je sterker, je hebt meer kennis zodat je beter kunt helpen. 
Als je samen hetzelfde doel hebt mag en kun je elkaar niet voorbij lopen. 
Vanuit deze droom is het Interkerkelijk Diaconaal Platform Oldambt (IDPO) ontstaan.

Een platform is, behalve ‘een verhoogde vloer die boven de omgeving uitsteekt’ ook ‘een organisatievorm voor samenwerking en overleg’. Dat wil dit platform ook zijn, om zodoende met de (beperkte) middelen en menskracht die beschikbaar zijn zo veel mogelijk stads-/dorpsgenoten in knelsituaties zo goed mogelijk te helpen. 

Alle projecten op deze site hebben op de een of andere manier in hun doelstelling staan dat ze mensen, uit de gemeente Oldambt, in nood willen helpen, ondersteunen, bijstaan, zoals ook diaconieën/caritas instellingen dat willen. 
Bij het IDPO willen we de mensen achter de projecten en de diakenen bij elkaar brengen om zo elkaar te informeren en te versterken. 
Hulpvragers, maar ook professionele instellingen op het gebied van zorg en welzijn kunnen via deze site aan de weet komen op welke manier wellicht aanvullende hulp gevonden kan worden. 

De ervaring heeft geleerd dat de diaconieën in en rond Oldambt ook hulp geven, soms ook samenwerkingsverbanden kennen, en daar willen we hulpvragers graag naar verwijzen.

Wij geloven dat een goede samenwerking van alle diaconieën en andere levensbeschouwelijke instellingen in de gemeente Oldambt de zorg voor de kwetsbare mens in onze samenleving kan versterken.

Contact


 

E-mail: idp.oldambt@gmail.com

 

Post- en bezoekadres

Interkerkelijk Diaconaal Platform Oldambt
Kerklaan 32, Postbus 5, 
9679 ZG  Scheemda.