Voedselbank

Voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. De voedselbanken werken samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Samen zorgen ze er voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Als u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket kunt u een aanvraag/verzoek indienen bij de voedselbank:

Voedselbank Oldambt

JA Koningstraat 28B, 9672 AD Winschoten
Telefoon: 06 33 91 01 82 of (0597)792011
Openingstijden : maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur

Bankrekening NL06RABO0113309333
E-mail info@voedselbankoldambt.nl
 

Uitgifteplaatsen

Uitgifte voedselpakketten is op vrijdag voor Winschoten, Scheemda, Oude Pekela, Bad Nieuweschans en Finsterwolde.
Voor adressen en uitgiftetijden zie www.voedselbankoldambt.nl.

De voedselbank heeft ook contacten met organisaties die zich bezig houden met dierenwelzijn welke  diervoeding ondersteuning biedt aan clienten van de voedselbank