Extra toeslag kinderopvang

Bij sommige gemeenten kunt u een extra bijdrage van de gemeente aanvragen voor kinderopvang als u bijvoorbeeld:

  • u een bijstandsuitkering hebt naast uw werk of een traject volgt om aan werk te komen;
  • u om een sociale of medische reden kinderopvang nodig hebt. De reden kan zowel bij de ouder als bij het kind liggen. De (gemeente)arts moet wél de noodzaak vaststellen.
  • een uitkering via de gemeente ontvangt op grond van de WWB, Ioaw of Ioaz of een ANW-uitkering ontvangt én een traject naar werk volgt;
  • jonger bent dan 18 jaar en staat ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling en dit kunt aantonen (tienermoeder);
  • ouder bent dan 18 jaar en staat ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling waarvoor u WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) of Studiefinanciering ontvangt en dit kunt aantonen;
  • een inkomen uit arbeid én een aanvullende uitkering WWB, Ioaw, Ioaz ontvangt.

Hoe hoog is de vergoeding?
Dat is afhankelijk van uw inkomen. Let op. Voordat u kinderopvang regelt en de extra bijdrage aanvraagt, is het verstandig om eerst contact met de gemeente op te nemen. Een te dure opvang wordt namelijk niet vergoed.

Voorwaarden
Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het Landelijk Register Kinderopvang (LRKO) staat. In het LRKO worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.

Aanvragen
De algemene kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst. Wilt u weten of u bij uw gemeente een extra toeslag kunt aanvragen, neem dan contact op met uw gemeente. De gemeente Oldambt heeft geen aanvullende regeling.