Stichting Hulp in Praktijk

HiP is een sterk groeiend netwerk van christenen die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood. 
Hulpvragers zonder sociaal netwerk en financiële middelen om hulp te kunnen inkopen, worden op deze manier geholpen door hulpbieders die daarmee ook hun eigen kerk of parochie een gezicht geven in de lokale samenleving.

Vraag en aanbod worden door de plaatselijke helpdesk van HiP bij elkaar gebracht. Voordat een hulpvraag een hulpbieder bereikt, is deze eerst door een HiP-medewerker in behandeling genomen en afgebakend tot een geschikte HiP-hulpvraag. Zowel hulpvragers als hulpbieders weten hierdoor wat zij kunnen verwachten, waar de vraag begint en waar hij eindigt.

Lokale kerken, parochies en andere organisaties werken binnen de plaatselijke HiP-helpdesk met elkaar samen. 
Het plaatselijke werk van HiP wordt ondersteund door de landelijke stichting, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, PR en specifieke know how.