Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO)

ANBO komt op voor de belangen van de sterk groeiende groep senioren in Nederland.

Door de toenemende vergrijzing wil de overheid bezuinigen en komen voorzieningen als zorg, pensioenen en uitkeringen behoorlijk onder druk te staan. Namens onze achterban van 173.000 senioren maken wij ons in politiek Den Haag sterk voor een goed ouderenbeleid. Niet alleen in Den Haag, maar ook lokaal bij gemeenten.

Keuzevrijheid en zelfstandigheid voorop

We zijn daarmee de meest invloedrijke seniorenorganisatie in Nederland. We behartigen de belangen van onze leden op verschillende vlakken zoals gez ondheidinkomenwonen en woonomgeving. Daarbij staan de uitgangspunten keuzevrijheid en zelfstandigheid van senioren centraal. 

 Meer weten over ANBO Oldambt klik hier