Meldpunt bezorgd

Maakt u zich zorgen om iemand, wilt u voorkomen dat de situatie uit de hand loopt? Dan kunt u contact opnemen met Meldpunt Bezorgd? Bij Meldpunt Bezorgd? kunt u problemen van inwoners, bijvoorbeeld uw buurman, een kennis of dorpsgenoot, melden. Het gaat om mensen die zelf geen hulp vragen.

Wanneer inschakelen 
Meldpunt Bezorgd? is opgericht om de hulp aan mensen met uiteenlopende problemen beter te organiseren. U kunt bij Meldpunt Bezorgd? situaties melden waar u zich zorgen over maakt en waar u zelf geen raad mee weet. U kunt het meldpunt bijvoorbeeld inschakelen wanneer mensen vereenzamen, hun woning of tuin ernstig verwaarlozen of laten vervuilen. Mensen die zorg of opvang nodig hebben, maar hier niet om vragen of de juiste zorg niet krijgen. Het gaat bijvoorbeeld ook om mensen met psychiatrische problemen, mensen die dakloos zijn of dreigen te worden, mensen die verslaafd zijn, in een vervuilde woning leven, mensen met geldproblemen of mensen die eenzaam zijn. Het gaat dus om mensen die overlast veroorzaken of problemen hebben en daar niet de juiste hulp voor krijgen.

Afstemming hulp 
Na uw melding onderzoekt de gemeentelijke coördinator wat er kan worden gedaan om uw bezorgdheid weg te nemen. De coördinator probeert ervoor te zorgen dat uw buurman, kennis of dorpsgenoot ook daadwerkelijk hulp krijgt. De hulp wordt passend bij de situatie verstrekt en afgestemd.

Voorkomen is beter dan genezen 
Zijn er in uw omgeving zorgwekkende situaties? Herkent u iets van bovenstaande voorbeeldsignalen of één of meer van de signalen van de signalenkaart die hieronder is weergegeven? Neemt u dan contact op met Meldpunt Bezorgd? want voorkomen is beter dan genezen! 

- Marum: (0594) 28 36 15
- Appingedam: meldpuntbezorgd@appingedam.nl
- Delfzijl: meldpuntbezorgd@delfzi jl.nl
- Eemsmond: meldpuntbezorgd@eemsmond.nl
- Loppersum: meldpuntbezorgd@loppersum.nl
- Ol dambt: 
 meldpuntzorgenoverlast@gemeente-oldambt.nl - tel; 0597-434067 (dag en nacht)
De melder blijft anoniem. Uw naam wordt niet bekend gemaakt bij de persoon waarvoor u de hulp heeft ingeroepen.

Noodgevallen 
Bij noodgevallen kunt u het beste de politie bellen: 0900-8844, of 112.