Participatiefonds Gemeente Oldambt

Ouders of verzorgers kunnen bij de lokale Leergeld-stichting in hun gemeente een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen. In de gemeente Oldambt kunt u aanspraak maken op het Participatiefonds.  Meedoen kan in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn:

Voor iedereen met een laag inkomen

Het participatiefonds is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Oldambt met een laag inkomen. Het is dus niet van belang waar uw inkomen vandaan komt, bijvoorbeeld van een bijstandsuitkering, een AOW-uitkering of een laag inkomen uit werk. Het gaat er alleen om hoe hoog het inkomen is.

Iedereen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kan een bijdrage uit het participatiefonds aanvragen. Studenten met studiefinanciering, scholieren met tegemoetkoming, scholieren komen niet in aanmerking.

Normen

Kijk hier voor de bijstandsnormen.
 

Het participatiefonds is er voor allerlei kosten die te maken hebben met (actief) meedoen in de samenleving.

Voor iedereen:

 • zwemabonnement (geen losse kaarten)
 • zwemles
 • lidmaatschap sportvereniging
 • contributie sportschool
 • sport- en zwemkleding en sportattributen (alleen in combinatie met lidmaatschap vereniging)
 • lidmaatschap bibliotheek
 • lidmaatschap culturele of recreatieve vereniging
 • lessen muziekschool, balletschool
 • cursussen bij welzijnsinstellingen of Noorderpoortcollege
 • museumjaarkaart

Alleen voor 65+ en chronisch zieken:

 • abonnement vaste telefoon
 • abonnement lokale krant

Bovendien voor gezinnen met kinderen:

 • peuterspeelzaal
 • schoolreisjes en excursies
 • kindervakantiekamp
 • schoolpakket