Vrijwilligers gevraagd

Vrijwilliger Inloopuur worden ?

Ben jij zo iemand met een luisterend oor en inlevingsvermogen? Je kunt praktische hulp bieden door orde te scheppen in de administratieve chaos. 
En onderschat het geven van morele steun niet. Wie dat aan iemand kan bieden is goud waard.

Momenteel hebben we de volgende vacature als vrijwilliger:

 

Vacature
Spreekuurhouder

Het ISFO is een interkerkelijk fonds dat advies geeft, renteloze leningen uitgeeft en giften verstrekt aan mensen in Oldambt die in financiële nood verkeren. Het ISFO is een vrijwilligersorganisatie, die wordt gedragen door bijna alle Oldambtse geloofsgemeenschappen. Het ISFO biedt hulp bij situaties als (dreigende) uithuiszetting, (dreigend) energieafsluiting, geldnood door heel persoonlijke (familie)omstandigheden, het niet tijdig ontvangen van gelden van uitkeringsinstanties, dakloosheid  of het ontbreken van leefgeld voor de eerste levensbehoeftes (eten, drinken, kleding en onderdak). Voor ons werk zijn wij op zoek naar mensen die op vrijwillige basis willen functioneren als spreekuurhouder

Wat doet een spreekuurhouder?

 • Meedraaien volgens een rooster op het wekelijkse spreekuur van maandagavond, van 19.00 uur tot 21.00 uur
 • Gesprekken voeren met cliënten
 • Na een aanvraag een besluit voorbereiden over de verstrekking of weigering van een lening of een gift
 • Waar nodig gericht doorverwijzen naar een andere instantie die wel kan helpen

Wat voor mensen zoekt het ISF als spreekuurhouder?

 • Mensen die goed kunnen communiceren en overtuigingskracht hebben
 • Mensen die gesprekken met cliënten kunnen voeren en waar nodig ook contact opnemen met andere instanties
 • Mensen met een denkniveau vanaf MBO+-niveau
 • Mensen met lerend vermogen
 • Mensen die kunnen werken met computers (Word, internet)
 • Mensen met de bereidheid om 1x per maand of vaker ingeroosterd te worden voor het inloopspreekuur
 • Kennis van de sociale kaart, bij voorkeur van Oldambt, is een pré
 • Het beschikken over een opleiding c.q. werkervaring in een sociale of juridische richting is een pré

Wat biedt het ISF vrijwilligers?

 • Ervaring opdoen met het verlenen van noodhulp
 • Leren gesprekken te voeren met mensen die hulp vragen en waar mogelijk hen verder te  helpen met advies, gift, lening of gerichte doorverwijzing
 • Kennis opdoen van de wet- en regelgeving van uitkerende instanties
 • Een inwerkperiode door ervaren spreekuurhouders
 • Een tweemaandelijks overleg met alle spreekuurhouders
 • Een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid

 

Meer informatie via onze contactpersoon onder Contact